TIN TỨC
2018-10-11 21:03:01
Thượng viên Campuchia bầu ông Sim Ka làm Phó Chủ tịch thứ nhất
Bóng đá Việt Nam
- lúc 2018-10-11 21:03:01
Ngày 11/10, Thượng viện Campuchia tiến hành cuộc họp bất thường dưới sự chủ trì của Chủ tịch Thượng viện Say Chhum.
Cuộc họp bất thường của Thượng viện Campuchia tập trung vào hai nội dung chính là thông qua danh sách Thượng nghị sỹ mới và bỏ phiếu bầu Phó Chủ tịch thứ nhất. Thượng viên Campuchia bầu ông Sim Ka làm Phó Chủ tịch thứ nhất. Theo thông báo của Thượng viện Campuchia, các Thượng nghị sỹ đã bỏ phiếu bầu ông Sim Ka làm Phó Chủ tịch thứ nhất thay ông Nay Pena đã từ trần hôm 29/9 vừa qua. Ông Sim Ka nhận được số phiếu tuyệt đối 58/58. Cũng tại cuộc họp, các Thượng nghị sỹ Campuchia đã lựa chọn bà Kong Sauthun là Thượng nghị sỹ khu 5, thay cho ông Nay Pena./. Văn Đỗ, Tâm Hiếu/VOV-Phnom Penh